AAWA hjälpen UF

Unga för unga

Ätstörningar

Om du har tankar på mat, din kropp och vad du äter som påverkar ditt liv betydligt så kan det handla om en ätstörning. Man kan drabbas av flera olika typer av ätstörningar. Exempelvis anorexi som innebär att man utesluter en viss typ av mat eller svälter sig. Man kan även drabbas av bulimi som betyder att man kräks upp maten man ätit eller hetsätning vilket innebär att man äter en stor mängd mat utan att känna att det finns kontroll till att sluta. Hetsätning kan ibland uppstå på grund av att man avhållit sig själv från att äta normalt under en viss period innan. Det finns en koppling mellan bulimi och hetsätning där man hetsäter och spyr upp det.  

Att lida av en ätstörning är väldigt vanligt och oftast är det svårt att själv inse att man har drabbats av det. Dagens samhälle med den ökade press som finns på hur man ska se ut är en orsak till att ätstörningar blir vanligare och allvarligare. Din känsla för dig själv har ett samband till hur du upplever din kroppsform och vikt.  
En ätstörning påverkar och skadar både din kropp och det psykiska måendet, hälsan och överlag ditt psykiska fungerande. Det finns hjälp att få och i Sverige har vi otroliga ätstörningskliniker du kan vända dig till.  

Från en tjej som själv haft ätstörning – ”Föräldrar måste sitta med sina barn och äta varje dag, inte prata om sina egna komplex, sluta kommentera andras utseenden, ge ens barn självkänsla”.

Varning för känsliga bilder!

Mattias berättar sin historia med fokus på träning och ishockey men även på ätstörningar, kommentarer och en självbild som blev tyngre och tyngre.

Innehållet är granskat av legitimerad psykolog