AAWA hjälpen UF

Unga för unga

Depression

Känns saker du brukar älska och tycka om inte längre lika kul? Känner du dig ofta trött och nedstämd utan anledning? Detta kan vara början till en depression. Ett vanligt fenomen inom området depression är årstidsbunden depression som innebär att en person hamnar i ett depressivt mående vid samma tid på året exempelvis under hösten eller våren. Många personer upplever att symptomen sedan går över vid samma tidpunkt år efter år. I nordliga länder med mindre soltid är detta ett extra vanligt fenomen under vinterhalvåret. Stress, sömnsvårigheter och dålig självkänsla är andra faktorer som kan leda till depression.  

Att vara uppmärksam på detta hos sig själv och hos andra gör att man snabbare kan försöka göra något för att må bättre, på egen hand eller genom att söka professionell hjälp. 

Försök hitta de små sakerna i vardagen som gör dig glad. Du kan till exempel tända ett ljus eller en brasa när hösten och mörkret smyger sig på. Forskning har visat att fysisk aktivitet är mycket hjälpsamt för att stärka det psykiska måendet. Exempelvis styrketräning eller löpgrupper, många gånger kan det räcka att bara et en lugn promenad. Promenader är en väldigt bra fysisk aktivitet eftersom du både får frisk luft, träna dina sinnen och din hjärna får en paus.  

Ibland kan det vara hjälpsamt och tryggt att höra på personer i samma situation för att förstå att man inte är ensam. Lyssna på en ljudbok eller podcast från en person som befinner sig i samma situation som dig. Det finns många saker man kan göra för att själv må bättre, kanske kan du hitta något som funkar just för dig? Kom också ihåg att det finns professionell hjälp att tillgå – tveka inte att söka hjälp! 

Hör Emilia berätta om sin resa med depression och ångest. Emilia har varit inlagd på psykiatrin men mår idag bra.

Innehållet är granskat av legitimerad psykolog