AAWA hjälpen UF

Unga för unga

Hit kan du vända dig

Det är viktigt att du vågar ta hjälp och ibland kan man behöva ventilera sina upplevelser, tankar och känslor hos någon som lyssnar. Här kan du hitta användbara länkar där du kan få råd och stöd.

Vid akut hjälp, ring alltid nödsamtalet 112

  • Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/
  • Barnens rätt i samhället (BRIS) https://www.bris.se
  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) https://www.bup.se
  • Ungdomsmottagningen (UMO) https://www.umo.se