AAWA hjälpen UF

Unga för unga

Prestationsångest

Inför viktiga prestationer känner sig många nervösa, spända och stressade vilket oftast är helt ofarligt och normalt. Stress är kroppens sätt att öka aktivitetsnivån vilket vi behöver när vi ska prestera. Vi vill snarast hitta rätt nivå av anspänning, det är inte säkert att det alltid är bättre eller att föredra att vara för avslappnad. Men ibland kan denna känsla gå över till något värre som kallas prestationsångest.  

Prestationsångest kan beskrivas som en rädsla att misslyckas eller att inte leva upp till sina och andras förväntningar. Vardagen kan ibland vara full av aktiviteter. Prov i skolan eller matcher och träningar i sporten, där du, din lärare och tränare har olika förväntningar på dig. Då kan du känna dig rädd för att misslyckas eller göra misstag.  

Tonåren är en tid där många funderar på sin självbild och identitet. Prestationsångest kan grunda sig i din självkänsla och ditt självförtroende vilket därför bör arbetas med. Du kan även tänka över och jobba på vilka krav du sätter på dig själv. Det är som sagt helt naturligt att känna en viss oro och rädsla i situationer som kräver en prestation men ofta lättar känslorna desto fler gånger du utsätter dig för krävande situationer. Om prestationsångest är hindrande i din vardag så finns det hjälp att få så att du känner att du lättare kan hantera pressade situationer i ditt liv. Det kan leda till att du både får lättare att göra saker, öppna upp nya möjligheter för dig och göra att du bättre lär känna dig själv och dina reaktioner. 

Alpina skidåkaren Lisa Hörnblad berättar om sina erfarenheter av prestationsångest.

Innehållet är granskat av legitimerad psykolog