AAWA hjälpen UF

Unga för unga

Stress

Stress är ett vanligt problem som många upplever i sin vardag. Vi blir stressade i situationer där vi upplever att kraven på oss blir för höga eller överstiger vår förmåga att hantera dem. Om du befinner dig i en situation där du upplever höga krav, till exempel tidspress, otydlighet eller stort ansvar som inte går ihop med dina påverkningsmöjligheter, resurser och medbestämmande kommer du förmodligen känna dig stressad och ångestfylld.  

En stor orsak till stress kan vara en livssituation som är allt för belastande i kombination med höga krav, från omgivningen eller sig själv. Ibland kan det vara värdefullt att stanna upp och fundera på vad man har för åtagande i sin tillvaro och vad man ställer för krav på sig själv? Vi klarar ofta av belastningar om vi har tid till återhämtning, nedvarvning och att få vara fria att göra det vi vill ibland. Däremot är det svårare för kroppen och vår hjärna om vi alltid eller för ofta är i stress eller prestation och krav. Kanske finns det något i ditt liv som du kan prioritera ner? Kanske finns det aktiviteter som det är möjligt att välja bort för att du istället ska kunna råda över din egen tid och exempelvis vila eller göra sådant du mår bra av? 

Inom arbetsmiljölagstiftningen finns krav på att belastningen på arbetet inte ska vara högre än att människor ska kunna bibehålla både psykisk hälsa och mående. Ett sätt att tänka kring det är att du ska orka med och ha tid att leva ditt liv trots det ditt arbete (eller skola) kräver. 

Stress är egentligen ingenting farligt, det är en försvarsmekanism din kropp tar till när du står inför en pressad situation. Nervsystemet utsöndrar då bland annat adrenalin vilket ökar energimängden i kroppen och hjälper dig att prestera det där lilla extra vilket kan vara ett hjälpsamt tankesätt när det känns tufft. Däremot så kan ett längre pågående stresspåslag leda till ohälsa, därför följer är här några åtgärder du kan ta till med när du upplever tiden som otillräcklig: 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett bra sätt att ge en trött hjärna återhämtning, speciellt när du går befinner dig i en mentalt och känslomässigt belastande period. Motion kan både hjälpa till att hantera stress och motverka psykisk ohälsa.  

Avspänningsövningar  

Det är lätt att vi spänner oss när vi blir stressade och oroliga, avspänningsövningar kan vara till stor hjälp för att nå ett mer avslappnat tillstånd vilket kan vara nyttigt att prova. Inom sjukvården kan du få lära dig mer om det här och få hjälp med övningar och träningsprogram där du både får lära känna dig kropp och hur du kan göra för att slappna av och komma ner i varv. 

Naturen och att koppla bort  

Forskning har visat att det är värdefullt att få avbrott i det vi gör, att få vara i tillstånd när hjärnan inte tvingas arbeta och vi får göra sådant som vi uppskattar och fascineras av. Exempelvis att ta en skogspromenad och få stanna upp och titta på och uppleva det vi har runt om oss. Att få vara med vänner och bara vara i den stunden eller att få vara i en egen uppskattad aktivitet som vi gör för att vi vill och inte för att det är ett måste.  

Socialt stöd 

Sist men inte minst, våga be om hjälp. Graden av upplevd stress påverkas även av det stöd vi upplever oss få från människor i vår omgivning. En påfrestande situation känns lättare att hantera med familj, släkt och vänner. Våga fråga din kompis om hjälp på det där svåra matteprovet, eller om din mormor kan hämta dig efter skolan. Det känns bra för dina medmänniskor att vara till hjälp och det underlättar din svåra period. 

Innehållet är granskat av legitimerad psykolog